• Hana skolekorps med sine drilljenter er en av 33 musikkforeninger som får tilskudd fra Sandnes kommune. Anders Minge

78 lag og foreninger får 981.000 kroner på deling

Kultursjefen i Sandnes har fordelt 633.000 kroner til barne— og ungdomsforeninger samt 348.000 kroner til musikkforeninger.