• Lars Idar Waage

Setter andre i livsfare for å spare 12 kroner

Men stadig flere bomsnikere blir fanget opp av kameraer når de kjører i feil felt.