• Etter hvert ble det satt inn flere brannslukkingshelikoptre mot flammene i det bratte terrenget rundt Vårlivarden. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener rutinene for tilkalling og bruk av slike helikoptre kan bli bedre i Norge. Jarle Aasland

Brannvesenet feilvurderte Vårlivarden-brannen

Uklare rutiner for tilkalling av brannhelikopter, feilvurderinger og manglende planer gjorde at brannvesenet kom bakpå i slukkingen av den store skog— og grasbrannen i Sandnes.