• Ingen nye bygg på Bryne får konkurrere i høyde med Høghuset til Forum Jæren. Det er 19 etasjer. Pål Christensen

Bryne åpner for fem nye høyhus

Den nye sentrumsplanen kan tillate ikke mindre enn fire-fem nye høyhus på Bryne. Ingen får være høyere enn Forum Jæren.