• Oversvømmelsen preger området søndag. Cornelius Munkvik

Oversvømmelser er blitt en vanesak

... men søndagens lekkasje er den verste Lars Johan Frøyland har opplevd.