• Konsulentfirmaet Rambøll har beregnet Sandnes- trafikken i 2025 i sin analyse av konsekvenser ved stenging av Strandgata. Google

Trafikkanalysen ser fram mot 2025

Konsulentfirmaet Rambøll har beregnet Sandnes-trafikken i 2025 i sin analyse av konsekvenser ved stenging av Strandgata.