Reddet til en siste svømmetur

Etter flere timers arbeid med å redde spermhvalen fra fjæresteinenepå Sør-Kolnes, lyktes det bergingsmannskapene å slepe dyret ut iåpen sjø ved 21-tiden i går kveld.