• Heidi Bollestad og mannen bor på en gård mellom Ålgård og Oltedal. Her har hun oppdratt fire av sine egne barn, to fosterbarn og tatt vare på 35 barn som har bodd i beredskapshjem hos henne og familien i kortere eller lengre perioder. Jon Ingemundsen

Heidi har tatt seg av 41 barn

Heidi Bollestad fødte en datter og fikk en fosterdatter på ti samme år. Hun mener det går fint å være fosterhjem selv om egne barn er små.