• Kristian Jacobsen

Sykehuset kunne fått et<br/>formidabelt erstatningskrav

Helse Stavanger HF ville høyst sannsynlig måttet punge ut med svære erstatningssummer hvis pipen hadde veltet og skadet personer, biler eller naboeiendom.