• Næringsforeningens sjef, Harald Minge, er overbevist om at byens næringsliv vil investere i en revitalisering av Stavanger sentrum Fredrik Refvem

- Dette vil næringslivet være med på

Forslaget til ny sentrumsplan vekker begeistring også i byens næringsliv. Samtidig stilles det spørsmål ved om tilgjengeligheten med privatbil blir god nok til et stadig mer folksomt sentrum,