• Slike spiser du trolig flere av i uken. Baiba Opule

Du spiser trolig 115 pølser i året

Nortura på Forus produserer 10 millioner kilo pølser i året og er klart størst i distriktet.