Fem barnehager foreslås nedlagt i Stavanger

Rådmannen i Stavanger foreslår å legge ned 205 barnehageplasser i fem barnehager fra høsten 2018. Tre av disse er i Hinna bydel.

Djupamyrå barnehage er en av de fem barnehagene som blir foreslått nedlagt.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Dette er de fem:

I Hinna bydel:

  • Bamsefaret barnehage avdelingene Ulsberget og Djupamyrå (om lag 90 plasser)
  • Mariamarka barnehage avdeling Soria Moria (om lag 45 plasser).

Tilsammen 135 plasser.

I Tasta bydel:

  • Triade barnehage, avdeling Veden (om lag 30 plasser)

I tillegg kommer avvikling av cirka 40 plasser i Kvitodden barnehage i Hundvåg bydel som oppvekststyret vedtok i januar 2017.

Kommunalstyret for oppvekst skal ta stilling til forslaget fra rådmannen 1. november.

Begrunnelser

Grunnen til at plasser må legges ned, er at det blir færre barn som trenger plass: Befolkningsframskrivingstall pr. juni 2017 viser en betydelig nedgang i barnetallene i Stavanger, som barnehagesjef Monica Buvig Stenseth uttrykker det.

Grunnen til at hun vil legge ned barnehager i Hinna, på Tasta og Hundvåg er denne:

– Forus-området har størst overskudd av barnehageplasser. Tasta og Hundvåg har også noe overdekning, mens sentrumsnære områder på Storhaug og Våland har for få plasser. For å oppnå en bedre balanse og kunne prioritere flere barnehageplasser i de områdene som trengs, er det nødvendig med tilpasninger ved å avvikle plasser der det er for mange.

Og hvorfor Ulsberget, Djupamyrå og Mariamarka avdeling Soria Moria?

Svaret i saksframlegget er at det er «ut fra en helhetlig vurdering» og «i tråd med vedtatte kriterier». «i tråd med vedtatte kriterier" i barnehagebruksplanen. Der står det at barnehagene bør være over 72 treårsenheter, dvs. ikke mindre enn fire ordinære avdelinger.

Dessuten: «Ved å avvikle hele bygg får barnehagene med fortsatt drift i større grad mulighet til å få fylt opp ledige plasser. Det vil gi mer bærekraftig drift og skape mer forutsigbarhet over tid for barn, foreldre og ansatte.»

Barnehagesjefen argumenterer også med at de tre barnehage ligger i samme område, og at det ligger andre kommunale og private barnehager i nærheten.

Et alternativ til å legge ned hele barnehager, hadde vært å legge ned enkeltavdelinger ved flere barnehager. Men barnehagesejefen mener det hadde vært en dårligere løsning.

Barnehagesjefen og rådmannen foreslo også å legge ned Djupamyrå og Soria Moria i fjor, men da sa oppvekststyret nei.

Her er begrunnelsen for nedlegging av Triade barnehage, avdeling Veden på Tasta:

«Barnehagebygget er ikke prioritert i forbindelse med rehabilitering av eldre bygg. Bygget ligger geografisk i nærheten av flere kommunale og private barnehager i bydelen. Det vil være kapasitet til å dekke behovet for plasser til barn som må bytte barnehage.»

Til de som lurer på hvorfor det bare er kommunale barnehager og ikke private som blir foreslått nedlagt, er svaret at kommunen ikke har myndighet til å bestemme nedlegging av private barnehager.

Alle skal få plass

Ingen skal stå uten barnehageplass, forsikrer barnehagesjefen:

– Alle barna i barnehagene som blir lagt ned, får prioritet og blir tildelt plass i andre barnehager før hovedopptaket starter. Foreldre får komme med ønske om ny plass. Styrer og opptakskontoret skal samarbeide om å finne gode løsninger.

– Også de ansatte vil bli ivaretatt, forsikrer hun videre:

– Målet er å tilby alle overtallige ny jobb innen barnehageområdet, uttaler Buvig Stenseth til kommunens nettside.

Publisert: