Utestengt fra dagsenteret

Ett år har kommunen brukt på å skaffe en rullestolrampe til Måkereiret dagsenter. Den er fremdeles ikke på plass. Dermed er en av brukerne utestengt fra det eneste tilbudet han har.