Vegvesenet innrømmer dilemma om nullvekstmålet for Nord-Jæren

Fotomontasjen fra Ryfast-prosjektet viser starten på Eiganestunnelen og avkjørsel mot Stavanger sentrum. Montasjen er sett mot nordøst, med miljøkulverten som ny parkforbindelse mellom Vålandsskogen og Mosvatnet. Statens vegvesen

Hovedmålet til ny bomring på Nord-Jæren er null vekst i personbiltrafikken. Samtidig forutsettes trafikkvekst for Ryfast og Rogfast.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement