Vegvesenet innrømmer dilemma om nullvekstmålet for Nord-Jæren

Fotomontasjen fra Ryfast-prosjektet viser starten på Eiganestunnelen og avkjørsel mot Stavanger sentrum. Montasjen er sett mot nordøst, med miljøkulverten som ny parkforbindelse mellom Vålandsskogen og Mosvatnet.

Hovedmålet til ny bomring på Nord-Jæren er null vekst i personbiltrafikken. Samtidig forutsettes trafikkvekst for Ryfast og Rogfast.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement