Harde tak om ny klima- og miljøplan

Klimaet var ikke det beste da kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) omsider greide å behandle kommunens klima- og miljøplan for årene fram til 2030.

Kommunalråd Per A. Thorbjørnsen (V) (nærmest kamera) tordnet mot enkelte av sine samarbeidspartnere tirsdag. Fra venstre rundt bordet kommunaldirektør Leidulf Skjørestad, Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Kristen Høyer Mathiassen, Ingebjørg Folgerø og Anne-Kathrine Bergh (alle H) og Karl W. Sandvig (Pp)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Leder Per A. Thorbjørnsen (V) i kommunalstyret gikk rett i strupen på enkelte av sine flertallskamerater i Stavanger-politikken, da planen ble behandlet tirsdag kveld.

– Urovekkende

Det var særlig Leif Arne Moi Nilsen (Frp) og Karl W. Sandvig (Pp) det gikk ut over, etter at deres partier, sammen med FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger), gikk inn for å skrote hele planen og heller holde seg til den gamle, som ble vedtatt i 2010.

– Jeg er rystet over at det er partier i et miljøutvalg som ikke ønsker en klima- og miljøplan. Som ikke tar ikke situasjonen på alvor. Den nye rapporten fra FN slår fast at det er en formidabel forskjell om temperaturen stiger med 1,5 eller 2 grader. Det er urovekkende at det finnes partier som ikke tar dette inn over seg. De svikter kommende generasjoner fullstendig, sa en engasjert Thorbjørnsen.

Dette ville verken Frp, Pp eller FNB ha på seg.

Moi Nilsen var ikke begeistret for å bli stemplet som en uansvarlig person.

– I mine øyne er det du som er uansvarlig. Du kaster blår i øynene på folk med en urealistisk plan, kontret han.

– Jeg tar avstand fra det Thorbjørnsen sier. Det er ikke gjennomførbart, det som ligger i planen, sa Karl W. Sandvig, noe Lars Petter Endresen (FNB) sa seg enig i.

– Hva har sviktet?

– Det var ikke meningen å såre noen. Det jeg sa rettet seg ikke mot enkeltpersoner, men mot partiene, som får tåle det, sa Thorbjørnsen.

Jone Laursen (Ap) hadde også en replikk til Thorbjørnsen:

– Du har vært med og styrt byen i mange år. Vi har en plan fra 2010, der man ennå ikke har nådd målene. Hvor har det svikta?

– Å styre byen er et relativt begrep. Vi samarbeider blant annet med Pp og Frp. Det går greit når vi skal være enige, i budsjettsammenheng. Når det gjelder 2010-planen, har alle partier sviktet, også Ap, mente Thorbjørnsen.

Da røyken hadde lagt seg, hadde Thorbjørnsen i hvert fall lykkes med å skape et grunnlag for en senere enighet i bystyret, da mellom alle andre partier enn Frp, FNB og Pp. I kommunalstyret stemte de øvrige åtte representantene for å legge til grunn administrasjonens forslag til klimaplan, men det gjenstår en formidabel jobb med å innpasse mange av i alt 80 tilleggs- og endringsforslagene.

Les også:

Les også

Klimatiltak trenger ikke bety lavere livskvalitet

Intern uenighet

Det viktigste enkeltspørsmålet blir om Stavanger kommune skal redusere sine klimagassutslipp med 40 eller 50 prosent innen 2030. Eller skal man like godt hoppe til 80 prosent, slik det ble foreslått av partiene Ap, MDG, SV og Rødt denne uken?

I kommunalstyret var det ingen enighet om prosentmålet, heller ikke internt i de to store partiene, Høyre og Ap. I Ap gikk Kristine Gramstad Wedler inn for å nøye seg med rådmannens forslag om 50 prosent reduksjon.

– Det er synd at vi i en sak som er så viktig ikke greier å samle oss. Jeg deler bekymringen om næringslivet og arbeidsplassene. Hvis disse målene skal gjennomføres, vil det i verste fall bety at vi kvitter oss med mange arbeidsplasser. Er det virkelig det vi ønsker, spurte Wedler, som stemte for rådmannens forslag, med utslippskutt på 50 prosent.

I Høyre var Ingebjørg Storeide Folgerø svært kritisk til hele planen.

- Jeg har vært kritisk til planen over tid. Det er ikke noe fokus på konsumet vårt, hvor mye vi bruker, kaster eller flyr. I tillegg er planen dårlig forankret i næringslivet. Den vil gjøre det naturlig å etablere seg i andre kommuner. Dette skulle vært en regionplan, ikke en kommuneplan. Jeg vil også ha inn fly- og skipstrafikk. Det er graverende at dette ikke er et hovedpunkt sa Folgerø.

Les også:

Les også

Vi kan ikke sette ambisiøse mål om fossilfrie samfunn bare for oss selv

-Best i klassen

På høyre fløy hevdet Moi Nilsen (Frp) at Stavanger vil ha problemer med å få til store kutt, fordi tilstanden her allerede er så bra.

– Stavanger er den beste byen i Norge når det gjelder klima og miljø. Vi har alt hevet ut alle de oljefyrte kjelene. Vi er flinke til å styre energibruken og til å isolere bygg. La oss være stolte av det. Når noen partier snakker om å redusere utslippene med 80 prosent, da detter vi av. Hvordan skal dere oppnå det? Skal dere ta bilene fra folk, ville Moi Nilsen vite.

Torfinn Ingeborgrud (MDG) svarte ikke på dét, men han understreker at det nå haster å sette i gang tiltak.

– Målene må styrkes. Tidligere ordfører Sevland sa for ti år siden at vi må vise lederskap og gå i front, fordi innbyggerne våre fortjener det. Det var kloke ord. Nå har vi bare 12 år på oss å redde klimaet. CO2-nivåene i atmosfæren stiger raskt, sa Ingeborgrud.

Blant forslagene fra opposisjonen er blant andre at Stavanger skal stille krav om nullutslipp fra cruisebåter fra år 2026.

Les også:

Les også

Stavanger er i miljøfronten, MDG!

Fossilfri i 2040

Kristen Høyer Mathiassen (H) beskrev en lærerik planprosess og følgende resultat:

– Høyre går for 50 prosent utslippskutt innen 2030, sammenlignet med 2015, og fossilfri by innen 2040. Fossilfrie byggeplasser innen 2021 tror vi ikke på. Det punktet vil vi utsette til 2028, sa han.

Les også:

Les også

Kommunal oppvarming i Stavanger

Jone Laursen (Ap) var enig med Folgerø i at det heller burde vært en regionplan.

– Dessuten er det trist at de som styrer byen ikke har noen politisk plattform, bare et budsjettsamarbeid, sa han.

Høringsutkast til Klima- og miljøplan 2018-2022 var på høring i mai/juni i år. Fra 45 instanser er det kommet mer enn 400 innspill.

I planen som ble lagt på høring var det to alternative mål for reduksjon av lokale klimagassutslipp, i tråd med vedtak punkt a):

1) 50 % reduksjon innen 2030 og fossilfri by innen 2040.

2) 40 % reduksjon innen 2030 og med 80-95 % innen 2050.

I tillegg har det altså nå kommet forslag om å gå for 80 prosent allerede i 2030.

Oslo, Bergen og Trondheim har alle som mål å kutte utslipp av klimagasser med 80-95 prosent innen 2030.

Les også:

Publisert: