• Safe-leder Hilde-Marit Rysst (til høyre) og Petroleumstilsynet-direktør Anne Myhrvold er ikke alltid enige. Men begge kan enes om at godt arbeidsmiljø, arbeideres innflytelse og medbestemmelse stadig er viktig i petroleumssektoren. - Ledelsen bør gjøre det enklere for de tillitsvalgte å gi beskjed uten at det skal følge en papirmølle, mener Rysst. Jon Ingemundsen

– Det har blitt tøffere å gi beskjed til ledelsen og tyngre å være tillitsvalg

Fagforeningsleder Hilde-Marit Rysst forteller om en kultur der oljeselskaper hegner om den norske modellen utad, men der ledelsen ikke er like lydhør til de ansatte i praksis.