Plast i restavfall skaper utfordringer

Det nye ettersorteringsanlegget på Forus gjør det enklere å sortere avfall, men kommunene har forskjellige ordninger for henting og sortering. Det skaper noen utfordringer for Renovasjonen IKS.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

1. januar 2019 trådte et nytt sorteringssystem for avfall i kraft for flere kommuner i Rogaland. Grunnen er det nye sorteringsanlegget til IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon) på Forus. Anlegget ettersorterer avfallet, slik at man nå kan kaste metallembalasje og plast i restavfall.

Du kan lese mer om sorteringsanlegget til IVAR her:

Les også

Slik skal de nye maskinene sortere bosset ditt

Det nye anlegget på Forus som skal sortere plast og restavfall.
Les også

8 ting du må vite om søppelet ditt i 2019

Den nye ettersorteringsanlegget har flere positive sider. Blant annet omgjør anlegget restavfallet til salgbart materiale og energi.

Kommunene som blir påvirket av den nye ordningen er Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Randaberg, Gjesdal, Hå, Time, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy, Strand og Hjelmeland.

Men de 13 kommunene har ikke samme ordning. Verken når det kommer til beholdere for restavfall, kostnader, henting, miljøstasjoner eller glassavfall.

Det skaper noen utfordringer for Renovasjonen IKS, som er et interkommunalt renovasjonsselskap. De henter i dag inn husholdningsavfall fra flere av kommunene i Rogaland.

Renovasjonen IKS kjører nå egene turer kun for å hente glass i Sandnes og Stavanger.

Vil tilpasse seg ordningene

Administrerende direktør i Renovasjonen IKS, Kurt Sædberg, ser noen utfordringer knyttet til det nye sorteringsanlegget, men forteller at renovasjonen er innstilt på å tilpasse seg kommunenes innsamlingsordninger.

– Vi har et godt system og mye erfaring med forskjellige ordninger, men ønsker å bruke denne prøveperioden til å tilregne oss ny erfaring.

– Hvilke utfordringer møter dere?

– Først og fremst at kommunene har forskjellige ordninger, særlig knyttet til glass. Vi har allerede sett at mange fortsatt kaster plast i de nedgravde containerne, som nå bare skal brukes til glass.

Mindre plass i bilene er også noe de vil merke.

– Plast i seg selv veier ikke særlig mye, men det tar opp mye volum. Det er noe vi vil merke, forteller Sædberg.

Han henviser også til problemer for husstandene.

– Beholderen kan fort bli små, og det koster gjerne mer å bytte til en større beholder.

Hos de fleste kommunene kan man bestille større beholder for restavfall, men kostnadene varierer. Renovasjonsgebyret kan også bli dyrere ved bytte til større beholder.

Under finner du en oversikt over henteordningen og avfallssorteringen i din kommune:

Stavanger og Finnøy kommune

Restavfall: I løpet av 2019 tilbyr Stavanger kommune å bytte til større beholder for restavfall, uten ekstra gebyr. Kommunen opplyser på sine nettsider at renovasjonsgebyret vil bli noe høyere. Miljøstasjon for restavfall og plast vil forsvinne i 2019.

Glass: Bor du i Stavanger kommune får du tilbud om egen beholder for glassavfall. Hver husstand bestiller selv beholder, og kan velge mellom 40 og 140 liter. Beholderen kan tømmes opptil seks ganger i året kostnadsfritt. Den nye henteordningen for glass vil innføres gradvis i Stavanger kommune. Tross ny henteordning for glass vil det fortsatt være mulig å levere glass på miljøstasjonene i 2019.

Finnøy vil få tilbud om egen beholder for glass senere.

Tømmetider: Tømmetidene for restavfall forblir de samme, og hentes hver 14. dag.

Sandnes kommune

Restavfall: Til og med fredag 25. januar vil sekker med plastemballasje hentes. Etter dette må plast kastes i restavfallsbeholderen. Sandnes kommune opplyser på sine nettsider at det er mulig å bytte beholder ved behov.

Glass: Sandnes har et prøveprosjekt gående hvor de som har beholder som tidligere ble brukt til plastemballasje, kan bruke beholderen til glass. Henting bestilles av husholdningen kostnadsfritt, og det er ingen begrensninger i antall hentinger i året i prøveperioden.

Tømmetider: Beholder for restavfall tømmes hver 14. dag.

Sola kommune

Restavfall: Hvis du har en 120-liters beholder for restavfall kan du bytte denne til en 140-liters beholder kostnadsfritt gjennom Sola kommune sine nettsider.

Glass: De nedgravde containerne som i dag brukes til plastavfall vil i 2019 bli brukt til glass. I løpet av de første månedene av året vil det komme inntil 45 nye plasser å levere glass, opplyser Sola kommune.

Tømmetider: Beholder for restavfall vil tømmes hver 14. dag.

Rennesøy kommune

Restavfall: Plastavfall skal fortsatt sorteres i egen sekk som renovatørene henter i 2019.

Glass: Stavanger kommune opplyser på sine nettsider at Rennesøy vil bli tilbudt egen beholder for glass, men dato er ikke oppgitt.

Tømmetider:

Klepp kommune

Restavfall: I Klepp kommune vil plastsekker bli hentet ut januar måned. Etter januar kan plast og restavfall kastes i samme beholder.

Nedgravde containere for plast vil bli omgjort til restavfall, og restavfall kan kastes i disse fra 1. januar 2019.

Glass: Glass kan kastes på kommunens miljøstasjoner.

Tømmetider: Beholder for restavfall tømmes hver 14. dag.

Randaberg kommune

Restavfall: Beholderne med gult lokk, som tidligere ble brukt til plast, kan du velge å beholde, men de vil ikke bli tømt etter 1. januar 2019. Renovasjonen kan også hente beholdere med gult lokk kostnadsfritt.

Hvis beholderen for restavfall fylles opp lenge før henting kan du bestille større dunk på Randaberg kommune sine nettsider mot betaling. Det er også mulig å levere ekstra plast på miljøstasjonene i kommunen.

Glass: Glass leveres på miljøstasjonene i kommunen slik som tidligere.

Tømmetider: Beholder for restavfall tømmes hver 14. dag.

Gjesdal kommune

Restavfall: Gjesdal kommune har to størrelser på beholdere for restavfall - 120 og 240 liter. Det er mulig å bytte til større beholder gjennom kommunens nettsider, men renovasjonsgebyret blir da dyrere.

Glass: Den allerede etablerte henteordningen for glass forsetter som før.

Tømmetider: Restavfall blir hentet hver 14 dag, og beholder for glass cirka hver fjerde uke.

Hå kommune

Restavfall: Fra 1. januar 2019 vil ikke plastbeholder bli tømt, men den kan fortsette å stå ute hvis husholdningen ønsker det. Hvis du har oppfylte plastsekker kan du sette disse ved siden av restavfallsbeholderen for tømming ut januar.

Glass: Hå kommune opplyser på sine nettsider at de jobber med en ordning hvor plastbeholderen skal brukes til glass- og metallembalasje. Ordningen er ikke på plass enda.

Tømmetider: Restavfall vil tømmes to ganger i måneden.

Kvitsøy kommune

Restavfall: Fra 1. januar 2019 kan du kaste plast i restavfall, men Kvitsøy kommune går ikke over til kildesortering av avfall i tre beholdere før 1. mars. Kommunen opplyser at alle husholdninger får utdelt to nye beholdere i løpet av februar. Restavfall, også plast, skal kastes i gammel beholder med grått lokk.

Glass: Glassemballasje leveres til miljøstasjonene i kommunen.

Tømmetider: Restavfallsbeholderen vil bli tømt mandager hver 4. uke.

Time kommune

Restavfall: Større dunk kan bestilles gjennom kommunen sine nettsider mot gebyr.

Glass: Glassemballasje leveres til miljøstasjonene i kommunen, eller i nedgravde containere for boretslag.

Tømmetider: Restavfall vil tømmes to ganger i måneden.

Hjelmeland og Strand kommune

I Hjelmeland og Strand kommune fortsetter eksisterende ordning, hvor alt kastes i en beholder.

Kilder: Stavanger kommune, Hjelmeland kommune, Strand kommune, Kvitsøy kommune, Time kommune, Hå kommune, Gjesdal kommune, Randaberg kommune, Klepp kommune, Sola kommune og Sandnes kommune.

Publisert: