• Gabriela Tuftedal meiner det burde vore gratis buss og at det bør settast inn ekstra bussar. Jon Ingemundsen
    Galleri

Trangt om plassen på bussen, men fornøgd likevel

NORD-JÆREN: I rushtida er bussen fullstappa, menneska står tett i tett. Likevel er buss det raskaste og enklaste alternativet, meiner passasjer Gabriela Tuftedal.