Barn uten far kan bli aggressive

Når fedre ikke er til stede i oppveksten, kan aggresjonsnivået til barna øke. Det viser en ny norsk studie av 81 familier, som alle teller barn med emosjonelle problemer eller atferdsvansker.