Krever gratis p-plass ved jernbanestasjoner

Politikerne i utvalg for byutvikling ga sist uke sin uttalelse til fylkesdelplan for jernbanen i Rogaland 2002-2011.