Finnøy sa ja til mer bompenger

Bompengesaker går nå så raskt at formannskapet og Utvalg forsamferdsel behandler sakene på samme tid.