- Ikke skjellig grunn til mistanke

Ryfylke forhørsrett mener at det ikke er skjellig grunn tilmistanke mot Tina Jørgensens kjæreste, som onsdag ble siktet fordrapet. Forhørsretten avslo poltiets begjæring om fire ukersvaretektsfengsling.