Foreldre skeptisk til nettsøknad

FAU-ledere er negative til å ha opplæringskatalogen bare på nett ogikke i papirutgave.