Smalhans tross milliardsatsing

Rådmannen i Stavanger fant ikke penger til nye tiltak à la Kvinneboeller et akutt rushjelpstilbud neste år. Økte utgifter førerderimot blant annet til økt søppelavgift.