Fra utenriksfart til lediggang

— Advare unge mot å dra til sjøs? Nei, det vil jeg ikke. Men jeg vil råde dem til å skaffe seg utdannelse, slik at de kan få jobb i land også.