Trenger nye pleiere

Omsorgssektoren i Gjesdal har etter en omorganisering i kommunen lidd under mangelfull bemanning ved enkelte avdelinger. I påvente av at Solås bo— og rehabiliteringssenter skal åpne, har de ansatte ved rehabiliteringsavdelingen ved Ålgård bo- og aktivitetssenter hatt en travel tid. I avdelingen med 11,3 årsverk, har 2,63 årsverk stått vakante.