Satser på telemark

Det var først da Eirik Borgersen valgte telemarkskjøring framfor alpint, at de beste resultatene kom.