Starta pensjonistlivet med marathon

Eg sa ja til dette intervjuet av prinsipp. Fordi eg meiner me måvera positive. Dersom alle seier nei, skjer det jo ingen ting.