Minstepensjonister må betale 6.000 kroner mer

Til høsten vil kommunen kreve 500 kroner mer i måneden av minste-pensjonister i bokollektiv. Samtidig vil kommunen tjene 3000 kronerekstra.