Forsvarsadvokater reagerer mot Svarstad Haugland

Flere forsvarsadvokater mener KrF-leder Valgerd Svarstad Hauglandutfordrer det sentrale prinsippet i norsk rettsvesen når hunuttaler at en henleggelse ikke er en frifinnelse.