Tverrpolitisk enighet om lavterskel-satsing

Fylkeskommunen og Stavanger kommune ønsker å prioritere etablering av lavterskeltilbud for unge rusmisbrukere.