Fredheim blir revet

Om én uke skal Fredheim bedehus jevnes med jorden. Alt fra takstein og vinduer til inventar og prekestol med lyskors går nå under hammeren.