Kursar ufaglærte innan omsorg

SANDNES: Ufaglærte tilsette i omsorgssektoren står framfor eit fagleg løft. 20. mars startar 42 tilsette frå Sandnes og åtte frå Gjesdal på eit kurs som vil gå over 11 dagar fram mot sommaren.