Sandnes klaga inn til Helsetilsynet

Skulehelsetenesta i Sandnes er ikkje god nok, meiner Fylkeslegen.Han ber Statens helsetilsyn vurdera å gje pålegg til kommunen. Imidten av februar sende han ei tilsvarande sak som gjeld Timekommune til Helsetilsynet.