Forsiktig støtte til Vidar Kleppe

Flere Frp-tillitsvalgte i Rogaland uttrykte støtte til Vidar Kleppeunder det ekstraordinære rådsmøtet i Stavanger torsdag. Men ingensatte sine egne posisjoner på spill.