Forsvaret kaller inn HV-mannskaper til vakthold på Sola

Forsvarets overkommando innkaller en tropp fra Heimevernet for ådelta i vaktholdet av Sola flystasjon.