Ungdom til handelslag

KLEPP: Både nytt lokale for ungdomsklubben Karjolen i Klepp sentrum og dagsenter for psykisk utviklingshemma vert truleg i det som no er Klepp Handelslag.