Vil avvikle allmeningen i Hidragaten

Rådmannen i Flekkefjord, Helge Nilsen, vil helst avvikle allmenningen i Hidragatens forlengelse til fordel for Tollbodbryggen.