Få plasser i tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom skal ta imot 20 prosent av innbyggertallet. I Sandnes er det for få plasser.