Nytt byggjefelt i Forsand

I om lag ti år har leiinga i Forsand kommune vridd hovudet for å finna ein eigna stad å laga eit nytt kommunalt byggjefelt.