- Hardere for trafikkbetjenter

De ansatte i Stavanger Parkeringsselskap føler seg trygge i gata, men opplever likevel at det blir stadig mer kjeftbruk og trusler.