Partene ikke villige til forlik

Et siste forsøk på å få i stand et forlik førte ikke fram.Stavanger tingrett må dermed avgjøre om avskjedigelse grunnetnedlasting av pornografisk materiale er holdbart.