Ennå ingen avklaring

Det var egentlig meningen at fylkesstyret i KrF skulle holdepressekonferanse etter dagens møte klokken 19:00. Den tidsplanenhar sprukket i hvert fall med to timer.