Vellykket selvstyre i Stavanger-skolene

Ordningen med driftsstyrer ved tre Stavanger-skoler i Stavanger har vært vellykket. Snart skal politikerne bestemme om ordningen skal innføres ved alle skolene i Stavanger.