Jenter røyker mest

Blant landets 15-åringer røyker 25 prosent av jentene. Blant14-åringene er tallet 20 prosent. Guttene ligger et godt stykkebak: 9 prosent blant 14-åringene og 19 prosent blant 15-åringene,viser tall fra Statens Tobakkskaderåd (STR).