Hetland avbryter eldresatsingen

Advarsel fra rådmannen i Stavanger: Noen må kanskje klare seg uten sykehjemsplass i framtiden. Statens uventede kutt i eldretilskuddene er årsaken.