Kloakk blir ren energi

Den nye hovedkloakken for Øvre Sirdal blir trolig ført til et nyttrenseanlegg mellom Tjørhom og Handeland gard. I så fall vil rensetkloakkvann følge Sira-Kvinas overføringstunneler til Tonstadkraftverk, og ende som ren energi. Ifølge en foreløpigframdriftsplan kan utbyggingen til anslagsvis 35 millioner kronervære fullført i 2004.