Barnepsykiatrien styrkes

Sandnes kommune vil i den nye planen for psykisk helse, prioritere barn og unge ved å iverksette tiltak som virker helsefremmende og forebyggende.