Uenighet om tvang mot demente

Flertallet av helsepolitikerne i Stavanger støtter loven som skalbegrense og kontrollere bruken av tvang mot demente. Sosial— ogHelsedepartementet har et forslag ute til høring. Arbeiderpartiethadde et forslag om at det bør arbeides videre med lovreglene forskadebegrensning ovenfor demente, men ble stemt ned.