Tamilsk ære foran norsk lov

Tamilsk ærestradisjon er en formildende omstendighet for grov vold, mener Agder Lagmannsrett.